Waarom

WaardeRing gaat voor de volgende doelen:

  • Steeds meer afgedankte goederen en materialen in de regio Zwolle krijgen een zo hoog mogelijke toepassing op de Ladder van Lansink (r-ladder).
  • Leerlingen van praktijk- en VSO-scholen en jongeren die nu zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, krijgen een vakopleiding en een baan aangeboden.
  • Mbo- en hbo-studenten doen ervaring op met het werken en ondernemen in een circulaire economie.
  • We creëren bewustwording op het gebied van het belang en de vele mogelijkheden van een circulaire economie.

WaardeRing draait om kansen voor mensen en materialen.


De genuanceerde Ladder van Lansink

Een groep internationale studenten van Windesheim heeft onderzocht hoe de doelen van WaardeRing gekoppeld kunnen worden aan de Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Deze duurzaamheidsdoelen, ook wel met de engelse term Sustainable Development Goals (SDG’s) aangeduid, zijn in 2015 opgezet door de Verenigde Naties als wereldwijd streven voor duurzaamheid in 2030. WaardeRing heeft zich bovengenoemde vier doelen gesteld die door het studententeam gelinkt zijn aan vier van deze SDGs. Voor elk doel met SDG is aangegeven waarom ze een connectie hebben en welke data nodig zijn om ze meetbaar te maken.

De vier belangrijkste SDG’s waar WaardeRing aan bijdraagt zijn (zie bovenstaand figuur):
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
SDG 8: Waardig werk en economische groei
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

De koppeling van de doelen aan deze SDG’s is gedaan op basis van de kernwaarden van Waardering. Deze kernwaarden kwamen aan het licht door interviews met enkele van de partners van het netwerk. De waardes kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: