Onderwijs en Kringloop: een goede match

Of het nu om po, vso, vo, mbo, hbo of universiteit gaat, elke onderwijsinstelling kan baat hebben bij deelname aan een circulair ambachtscentrum. Het netwerk WaardeRing in Zwolle, waarin momenteel zo’n achttien partners samenwerken op weg naar een circulaire economie, biedt een goed voorbeeld van de vele mogelijkheden. ‘WaardeRing neemt leerlingen en studenten mee in het nieuwe denken’, aldus projectleider Maarten van Dongen. 

VANG Huishoudelijk Afval, onderdeel van Rijkswaterstaat, noemt WaardeRing een goed voorbeeld van een circulair ambachtscentrum, waar onderwijs en kringloop perfect met elkaar samenwerken: lees hier het hele artikel.