Thorbecke Scholengemeenschap

Thorbecke Scholengemeenschap

Thorbecke Scholengemeenschap heeft als doel:
• Leerlingen echt laten ervaren wat duurzaamheid en circulariteit is, en dit concreet een plek geven in het onderwijs.
• Bieden van begeleide externe stageplekken, waarbij leerlingen arbeidscompetenties in een door hen gekozen praktijkstroming leren.
• Expertise delen over arbeidstoeleiding.
• ‘Betekenisvolle’ ‘echte’ leerplekken creëren.

Rol/bijdrage in WaardeRing:

• Fysieke ruimte, productieruimte Sleedoornstraat.
• Meerdere dagen per week een docent, assessor en begeleider praktijkexamen beschikbaar.
• het aanbieden en certificeren van KCH branche-cursussen.