ROVA

ROVA

ROVA (Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen) is een publieke dienstverlener op de terreinen grondstoffen & afval en openbare ruimte. ROVA bedient een werkgebied van ongeveer 900.000 inwoners verdeeld in 3 regio’s: IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland. ROVA werkt voor 21 aandeelhoudende gemeenten in genoemd werkgebied, waaronder Zwolle en Ommen

Rol/bijdrage in WaardeRing:

• Inbreng van kennis over en ervaring met sortering, logistiek en het hoogwaardig afzetten van grondstoffen.
• Waar mogelijk willen we op de milieustraat Hessepoort ruimte en/of capaciteit beschikbaar stellen voor pilots.

Waarom WaardeRing: