Skip to content

Road2Work gaat voor een betere toekomst voor mensen en milieu

14 november 2022 | Bedrijvigheid alom bij Road2Work in Dalfsen. Oekraïners, Wajongers, IJssel-Vechtenaren, statushouders, stagiairs en mensen die op één of andere manier een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, werken gemoedelijk samen bij het sorteren, demonteren en refurbishen van spullen met een stekker of batterijen, ook wel E-Waste genoemd. Dat gaat van computers en telefoons tot wasmachines en koelkasten en alles ertussenin. ‘Werk en re-integratie is het doel, e-waste is het middel’, zegt bedrijfsleider Wim Ekkelenkamp. Samen met werkleidster Annika Mulder en vestigingsleider Johan Wermink geeft hij een rondleiding door dit bijzondere bedrijf, partner van WaardeRing.

Road2Work is in 2012 opgericht door Erik Schalk, vanuit enerzijds het uitgangspunt dat we zuinig moeten zijn op de aarde die we in bruikleen hebben, en anderzijds de passie om mensen te helpen op de weg naar werk, de road to work. Inmiddels is het bedrijf   gegroeid, met drie vestigingen in Ede, Nijmegen en Dalfsen. Road2Work is WEEELABEX gecertificeerd. Het betreft een Europese kwaliteitsstandaard, die de werkwijze voor het be- en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur beschrijft. WEEELABEX staat voor Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence.

Aanleverende bedrijven zijn welkom
De instanties die een goede werkplek zoeken voor hun cliënten weten Road2Work in Dalfsen prima te vinden. Het aantal bedrijven dat E-waste, of liever gezegd grondstoffen aanlevert, zit nog in de lift. Bedrijven uit de hele regio IJssel-Vecht zijn welkom om hun materiaal te brengen, en Road2Work haalt het ook graag bij de bedrijven op. Van Steenwijkerland tot en met Raalte, van Hardenberg tot en met Kampen. ‘Wat je hier ziet, komt voornamelijk bij de milieu brengstations  van de ROVA vandaan,  maar ook bij de kringlopen. Eigenlijk alles wat via de wycycle containers wordt verzameld’, vertelt Wim. ‘We demonteren en sorteren en kijken of bepaalde apparaten gerefurbished kunnen worden. Dat gebeurt bij Road2Work in Ede al, en dat willen we hier in Dalfsen in de toekomst ook gaan doen.’

‘De begeleiding is maatwerk’
‘Bij Road2Work in Dalfsen werken gemiddeld zo’n twintig mensen per dag’, vertelt Wim. ‘Om deze doelgroep goed te kunnen begeleiden hebben we hiervoor opgeleide Jobcoaches. Zij zorgen voor de intake en stemmen met de gemeente af hoe het traject loopt. Daarnaast hebben we twee praktijk jobcoaches. Zij zorgen voor de dagelijkse coaching van de medewerkers.  De begeleiding is echt maatwerk, daar kun je geen opleiding voor volgen. Dat komt omdat onze medewerkers om heel uiteenlopende redenen en met verschillende doelen bij ons komen. De één heeft een luisterend oor nodig, de ander een aai over de bol en de derde een wat meer dwingende aanpak. Het kan gaan om re-integratie of dagbesteding. Hier komen ook mensen met een 2e spoortraject, die ander, passend werk zoeken. Anderen volgen het traject Werkfit en ook werken hier taakgestraften.’ De arbeidstijd verschilt van enkele uren tot vijf dagen per week per persoon.

‘Er zit veel meer materiaal in koelkasten dan je zou denken’
De werkzaamheden bij Road2Work lopen ook ver uiteen. ‘We hebben een prikkelarme afdeling, waar kleine artikelen gesorteerd en gedemonteerd worden, laptops getest en computers ontmanteld’, vertelt Annika. In de grote hal ernaast gaat het er anders aan toe. ‘Hier worden wasmachines, koelkasten en ander witgoed uit elkaar gehaald. Neem bijvoorbeeld de wasmachines. Daarin zit veel meer dan je zou denken. De printplaten gaan terug naar de fabrikanten. Het glas wordt verwijderd, evenals de kabels en de slangen. Het beton wordt er met grote kracht uit gesloopt, en het plastic wordt van het metaal gescheiden.’ Op het terrein rond het gebouw staan tientallen koelkasten en wasmachines te wachten om onder het kritische oog van de medewerkers te worden gedemonteerd. Daar vind je onder andere ook stapels zonnepanelen en de tonnen waarin batterijen in het onbrandbare vermiculiet worden opgeslagen. ‘Die willen we niet binnen hebben’, zegt Annika. ‘Dat is te gevaarlijk.’ Alles bij Road2Work gebeurt volgens strikte veiligheidsregels en -protocollen.

‘Het is mooi en belangrijk werk’
Aan een tafel met een grote berg elektrisch materiaal werkt Jan. ‘Vroeger zat ik in de groenvoorziening’, vertelt hij. ‘Maar mijn knieën zijn versleten, dus dat kon niet meer. Nu werk ik hier alweer drie jaar. Op deze afdeling komt van alles binnen. Routers, carkits, modems, telefoons. En dat sorteren we en dat doen we graag. Soms zeg ik tegen Johan: “Er moet weer voorraad komen, want ik ben d’r bijna doorheen!” En daar zorgt hij dan voor. Het is mooi werk en ook belangrijk, want het is voor het milieu. Ik wil hier wel blijven tot ik honderd jaar ben.’

‘Er komt veel bij kijken’
Een eindje verderop worden computers en laptops getest. Özgün demonteert computers met een HDMI-aansluiting. Hij kwam via het bedrijfsoefentraject Werkfit van de gemeente binnen. ‘Ik werk vijf dagen per week. Het is prima te doen, want het geeft voldoening’, vertelt hij. ‘Bij het werk van Özgün komt heel veel kijken’, zegt Annika. ‘Het geheugen, de knoopcel, de printplaat, het aluminium; alles wordt eruit gehaald tot hij helemaal leeg is. Dat moet heel voorzichtig, want een gebroken printplaat levert niets meer op.’ Anja uit Polen werkt inmiddels anderhalf jaar bij Road2Work. ‘Het bevalt goed. Elke dag is anders. Ik wil hier wel graag blijven werken.’

‘Helemaal klaar om verder te gaan’
Eerste medewerker René vervoert behendig met de heftruck koelkasten en wasmachines van A naar B. ‘Ik werk hier al twee jaar. Eigenlijk doe ik van alles. Het leukst vind ik het om de collega’s te ondersteunen en te helpen als ze iets niet begrijpen. Het is mooi om te zien hoe sommigen van hen binnenkomen en dan een tijd later er helemaal klaar voor zijn om verder te gaan. Ja, het bevalt super. Het is mooi werk en goed voor het milieu.’

Het gaat goed met Road2Work, maar dat betekent niet dat er achteruit wordt geleund. Wim blijft aan de weg timmeren. ‘Hoe meer afgedankte elektrische apparaten ons weten te bereiken, hoe beter het is voor het milieu. Ook kunnen we meer mensen een plek bieden als we meer E-Waste te verwerken hebben. We hopen dat het voor bedrijven in de regio IJssel-Vecht in de toekomst steeds vanzelfsprekender wordt om hun afgedankte spullen bij ons te brengen. Road2Work is een bijzondere organisatie in deze regio, die dit materiaal op een goede, circulaire manier kan en mag be- en verwerken. En hoe mooi is het dat dat gebeurt door mensen die op weg naar werk een steuntje in de rug kunnen gebruiken!’

Enkele monostromen:

Deze website maakt gebruik van cookies meer informatie

Om je de beste surfervaring te bieden, is deze website standaard ingesteld op "cookies toestaan". Als je deze site blijft gebruiken, of als je klikt op "Accepteren", dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies

Sluiten