Skip to content

Privacy Statement
Circulair Ambachtsnetwerk WaardeRing
Website: www.waarde-ring.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
WaardeRing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres

Doeleinden en rechtsgronden
WaardeRing verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van communicatiedoeleinden op basis van uitdrukkelijk verkregen toestemming.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens
In de regel geldt dat geen bijzondere persoonsgegevens mogen worden verwerkt. WaardeRing verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven dan wel voldaan is aan de in artikel 9 lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde voorwaarde.

Cookies
Waarde-Ring.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen in uw browser van uw digitale informatiedrager, zoals uw computer, tablet dan wel smartphone. WaardeRing maakt gebruik van cookies met onder meer een technische functionaliteit. Op basis van onthouden voorkeursinstellingen wordt mogelijk gemaakt dat de website van WaardeRing naar behoren functioneert. Bij uw eerste bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om cookies te accepteren.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens
WaardeRing verstrekt niet, of alleen in zorgvuldig overleg onder gegeven omstandigheden uw persoonsgegevens conform de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit aan derden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
WaardeRing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Rechten van betrokkene
U heeft altijd het recht op inzage, recht op dataportabiliteit, recht op rectificatie, recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken en recht op vergetelheid. Van dit laatste mag worden afgeweken in geval van vrije meningsuiting, wettelijke plicht of wettelijke taak, algemeen belang, volksgezondheid, archivering, wetenschap, statistiek en instellen van een rechtsvordering. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens ontvangen van derden
WaardeRing ontvangt in sommige gevallen persoonsgegevens van derden, waaronder van Google Analytics.

Beveiligingsmaatregelen
WaardeRing gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en treft de nodige technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen.

Deze website maakt gebruik van cookies meer informatie

Om je de beste surfervaring te bieden, is deze website standaard ingesteld op "cookies toestaan". Als je deze site blijft gebruiken, of als je klikt op "Accepteren", dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies

Sluiten