Skip to content

Natuur en Milieu Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel is een onafhankelijke stichting die werkt aan een mooi en duurzaam Overijssel, samen met overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en inwoners. Natuur en Milieu Overijssel is behalve een natuur- en milieufederatie ook hét provinciale consulentschap voor duurzaamheidseducatie in Overijssel. Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren van projecten waarbij bewonersparticipatie een belangrijke rol speelt.

Rol/bijdrage in WaardeRing:

• Procesbegeleiding, bewustwording en educatieconcepten.
• Inbreng kennis over circulaire principes.
• Inzet netwerk van lokale initiatieven en circulaire ondernemingen.

Waarom WaardeRing: