Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle

Gemeentelijke organisatie met 900 medewerkers; 127.000 inwoners.

Rol/bijdrage WaardeRing:

De gemeente Zwolle is de penvoerder van WaardeRing. De gemeente heeft in overleg met het projectteam een projectleider aangesteld en is verantwoordelijk voor de bewaking van de prijsvraaggelden. De gemeente zal met name een adviserende rol spelen, en daar waar mogelijk inspelen op benodigde aanpassingen in gemeentelijke regelingen zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenverordening.

Waarom WaardeRing: