De Twijn

Onderwijscentrum De Twijn

Organisatie voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Leerlingen kunnen er diplomagericht onderwijs volgen of onderwijs dat leidt naar betaald werk op de vrije markt of in sociale werkvoorzieningen. Ook bereidt De Twijn desgewenst leerlingen voor op dagbesteding. Er zijn drie leergebieden die de leerlingen voorbereid op de toekomst: wonen, leren/werken/dagbesteding en vrije tijd.

Rol/bijdrage WaardeRing:
• Fysieke werkruimte in de vorm van het Twijn Leerwerkcentrum, locatie Hengeveld, voor het verwerken van afvalstromen.
• Inzet vakdocent (zowel intern als extern) bij het begeleiden en opleiden van jongeren.
• Inzet Leerlijnen werknemersvaardigheden en vak leerlijnen van branches.
• Certificeringsmogelijkheden van leerlingen kunnen worden ingezet.
• Leerlingen uit de afdeling arbeid individueel en in groepen inzetten, zowel intern als extern.

Waarom WaardeRing: